MUSIC

(1998-2003)


 Interessante links:

2009: NIEUW! Gratis interactieve cursus Spaans van Bart-Jan Hommes. KLIK HIER
Een reis door het verleden: 45 oefeningen met de Azteken cultuur als onderwerp.
Informatie over Spanje en de spaanse taal logisch en toegankelijk geordend.
Spaans leren via E-mail en chatten:
  
             

Heb je er ooit bij stilgestaan dat je computer een ideaal 'taleninstituut' voor beginners kan zijn? Ik heb via E-mail en chatten dan ook al redelijk Spaans kunnen leren zonder er lange tijd voor te moeten terugkeren in de schoolbanken.
Er zijn uiteraard computerprogrammas in de handel om Spaans te leren. Als extra hulpmiddel zijn ze nuttig om je parate kennis te testen en om bij te leren maar het is beslist niet voldoende om even snel de taal onder de knie te krijgen.

            

Er is geen betere methode dan door naar Spanje af te reizen, je te laten opnemen in een Spaans gezin en met vallen en opstaan de 'taal van de straat' te leren. Maar ja, welke Spaanse familie biedt dat aan en welke leerling heeft daar tijd, zin en geld voor? Echter ook dán zouden aanvullende lessen, vooral schriftelijk, nodig blijken om uiteindelijk ook de krant te kunnen lezen en de taal te kunnen schrijven.

De computer kan een prima hulpmiddel zijn om de taal redelijk te leren. Vooral  wanneer de een of andere Spaans sprekende E-mail-vriend(in) bereid is je regelmatig te helpen. Met een beetje lef vindt je zo iemand sneller dan je denkt. Programmas en andere lectuur op Internet kunnen als aanvulling dienst doen maar E-mailen in het Spaans en je brieven gecorrigeerd retour krijgen is leerzaam, een leuke bezigheid en het blijft je stimuleren om door te gaan. Tenminste, zo heb ik het ervaren. 

Forums: (alleen voor CompuServeleden)

Forums zoals het Latino Forum en andere chatrooms waar Spaans sprekende mensen samenkomen zijn leuke oefenplaatsen. Men spreekt soms ook Engels en velen vinden het reuze interessant om met Nederlanders te chatten. 

Ikzelf  kreeg b.v. 6  jaar geleden via het Latino forum contact met een Amerikaan uit Florida die reeds 50 jaar Spaans spreekt en de taal beter beheerst dan menige Spanjaard zelf. Hij heeft tientalle jaren in Spanje en Bolivia gewoond en gewerkt en met een van zijn kinderen spreekt hij uitsluitend Spaans. De man vond het leuk E-mail-contact met mij te blijven onderhouden, eerst in het Engels met een enkel woord Spaans en later geheel in het Spaans. Zijn antwoorden op mijn E-mail werden steeds meer ''gecorrigeerde proefwerken'' met uitleg over mijn fouten en ik leerde er veel van. Deze man, mijn ''maestro'', was dus een geschenk uit de hemel en ik heb hem in februari 1997 opgezocht. We hebben diverse kostelijke dagen beleefd!

Het Spaans 'van de straat':

Je denkt misschien dat mijn Spaans inmiddels zeer goed is? Verre van dat hoor! Ik kom redelijk uit mijn woorden, maar het goed verstaan van snel gesproken Spaans blijft een probleem. Dit mede omdat ik veel via de computer heb geleerd en er natuurlijk geen mondelinge dialoog mee kan houden. Tevens weet de Spanjaard natuurlijk niet welke woorden je wél en niét kent. Om vreemde woorden uit de context te kunnen begrijpen, zal de persoon  langzaam moeten spreken en dat is voor menige Spanjaard sowieso al een probleem. Een bezoek aan Mexico onlangs was op dat gebied een verademing. Daar spreekt men een stuk langzamer en duidelijker en als een Mexicaan zegt dat het Spaans uit Spanje vaak maar moeilijk te verstaan is, denk ik: hè, dat geeft me weer moed;-)

De accenten in het Spaans:

Even iets over het Spaans schrijven op de computer. In de Spaanse taal zijn accenten en bepaalde andere tekens beslist noodzakelijk:
á é í ó ú ñ. Zo ook ¿ en ¡. Deze tekens roep je op door ''Alt'' ingedrukt te houden en een getal te toetsen via de rechter cijfers van je toetsenbord. De é is Alt-130. De á is Alt-160. De í is Alt 161. Zoek de rest zelf even uit uit je vindt nog veel meer tekens.
Dit is een vrij omslachtige manier om complete zinnen te schrijven maar er is een veel gemakkelijkere methode. Na aanpassing van je toetsenbord kan je het n.l. ook verkrijgen via de rechter ''Alt'' en de letter waar je het accent op wil hebben. De letters van toetsenbord even nalopende krijg je dit:   äåé®þþüúíóö«»¬áßðø¶´æ©ñµç¿

Je past je toetsenbord aan in Windows 95/98 door onder ''Configuratiescherm'' ''Toetsenbord'' te openen, ''Taal'' aan te klikken en ''Verenigde Staten'' te veranderen in ''Verenigde Staten Internationaal''. Het kan zijn dat men je naar een diskette of CD van Windows 95/98 vraagt. 

De tekens ¿ en ¡ zijn typisch Spaans en vooral ¿ vind ik zeer nuttig. Wanneer wij een vraag afsluiten met een vraagteken zal de Spanjaard de vraag tevens vooraf laten gaan door ¿. Dit behoeft niet aan het begin van de zin te zijn maar mag er midden in vanaf het moment waar de eigenlijke vraag begint.
Voorbeeld: Jan, wanneer ga je? Juan, ¿cuándo vas?
Het omgedraaide uitroepteken staat altijd aan het begin van een uitroep en wordt uiteraard afgesloten met het ons bekende uitroepteken. Voorbeeld: ¡Cuanta gente! Wat een mensen!

Spanje kent 4 talen:

In Spanje spreekt men eigenlijk vier talen: het Gallego in Galicia, het Euskera in het Baskenland, het Katalaans in Cataluña en het Castellaans in de rest van het land. In alle delen van het land spreekt men prima Spaans (castellano) maar houdt als voertaal onderling de streektaal aan. Een ''Franse'' Zwitser zal moeite met het Duits hebben, echter b.v. een Katalaan spreekt naast zijn Katalaans het Spaans zoals een Fries en een Limburger zijn Nederlands prima beheerst. (uitzonderingen daargelaten:-)

Latijns Amerika:

In de Latijns Amerikaanse landen, b.v. Peru, Chili, Argentinie, Mexico enz. heet het Spaans gewoon Spaans en diversen daar zullen niet weten wat je met ''castellano'' bedoelt. Een Spanjaard heeft niet veel problemen met het Spaans uit die landen maar andersom ligt dat beslist anders, zo werd mij nog eens bevestigd door een Spanjaard die een vriend uit Peru op bezoek kreeg.
De zinsopbouw, de uitspraak en ook diverse woorden zijn in het Latijns Amerikaans vaak anders. Zo heet een auto ''coche'' in het Spaans maar rijdt een Mexicaan in een ''carro''. Oftewel in een 'kar'.
In Spanje neem je de bus door te zeggen: ''cojo el autobús''. (ik pak de bus) Zeg dat niet in Latijns Amerika want men zou denken dat de je bus wilt verkrachten:-)

Klinkers en medeklinkers:

Het Spaans kent geen lange klinkers. Zowel niet in het schrijven als ook niet in de uitspraak. Hierdoor heeft het Spaans ook geen dubbele medeklinkers nodig om een lange klinker kort te maken. Dit maakt het Spaans schrijven voor beginnelingen véél gemakkelijker dan menig andere taal. Daarom zal een Spanjaard dan ook b.v. ''Barcelonna'' uitspreken terwijl er ''Barcelona'' staat. Zo ook het woord ''casa'' (huis) waar wij al snel ''caasa'' van zouden maken. Casa is ook Italiaans en zij spreken wél ''caasa'' uit.

Er zijn 2 dubbele medeklinkers maar die worden in het Spaanse alfabet als één letter aangemerkt. de RR en de LL. Zo kennen we b.v. ''Andorra''. Hier wordt de (rollende) R langgerekt uitgesproken. De dubbele LL spreekt men uit als LJ waarbij het vooral de J is die men hoort. (uitspraak is streekgebonden) Als jij naar Lloret de Mar op vakantie gaat ga je dus eigenlijk naar Ljoret de Mar. (ik ga niet mee hoor...het is mij daar te druk:-)

De letter J is in het Spaans uniek en spreekt men uit als een harde G. De bekende voornaam José is hier een goed voorbeeld van. (je herkent ook direct de korte O, nietwaar?) Het accent-teken op de é  is nodig omdat in 'n woord zonder accent-tekens de klemtoon automatisch op de één na laatste lettergreep valt. Uitzonderingen zijn b.v. woorden die eindigen op een R zoals toreador. De noodzaak van accent-tekens blijkt b.v. bij ''el artículo'' (het artikel) of "el periódico" (de krant).

Met bovenstaande wetenschap weet je dus hoe je b.v. het woord ''bicicleta'' uitspreekt. Dus de klemtoon op de E en kort uitgesproken zoals b.v. ''bed''. Dubbele T is ook niet nodig want een EE is onbekend in het Spaans. Als je dan nog weet dat de letter C vóór de I (ook Z) wordt uitgesproken zoals het Engelse TH dan kan je in Spanje alvast een fiets huren:-)

De ñ van b.v. España is een n met een ''tilde''. Dit teken maakt van de n een nj. De ñ staat evenals de rr en de ll als aparte letter in het alfabet. (año=jaar, daño=schade, baño=bad)

Gramatica is de basis van iedere taal:

De basis van iedere taal is de gramatica en die is best pittig in het Spaans. Zo vervoegt men werkwoorden ook in een tweede, voor ons onbekende verleden tijd. Iets wat gisteren gebeurde wordt anders vervoegd dan b.v. een algemene toestand uit het verleden. Voorbeeld: ''Gisteren ontdekte ik een fout die ik altijd al maakte.'' Ontdekken en maken worden verschillend vervoegd. Deze tijden heten de Pretérito en de Imperfecto. 
Ook de aanvoegende wijs (''hij leve lang'',  ''dat het je goed moge gaan'') is gewone spreektaal in het Spaans. Zowel in tegenwoordige als verleden tijd. Het duurt vele jaren voordat een buitenlander dát goed weet te beheersen, temeer omdat die aanvoegende wijs (subjuntivo) tevens wordt benut om een bepaalde betekenis iets te wijzigen. Je zou b.v. met die 'subjuntivo' een bepaalde twijfel kenbaar kunnen maken.

Zoals ook in het Italiaans wordt het persoonlijk voornaamwoord weggelaten en de persoon in de vervoeging van het werkwoord kenbaar gemaakt. Voorbeeld van het werkwoord schrijven. (escribir) Ik schrijf = Escribo. Jij schrijft = Escribes. Hij schrijft = Escribe. Wij schrijven = Escribimos. Jullie schrijven = Escribís. Zij schrijven = Escriben. Alleen wanneer wordt beklemtoond dat b.v. niet 'hij' maar 'ik' schrijf, wordt het persoonlijk voornaamwoord gebruikt. Yo escribo, tú escribes, él escribe, nosotros escribimos, vosotros escribís, ellos escriben.

Mannelijk, vrouwelijk:

Zoals in verschillende andere vreemde talen zal je ook in het Spaans het geslacht van het zelfstandig naamwoord moeten weten om de taal correct te spreken en te schrijven. Een mannelijk zelfstandig naamwoord wordt vooraf gegaan door EL of UN (el toro, un toro = de stier, een stier) De vrouwelijke vorm is LA of UNA (la vaca, una vaca= de koe), een koe. LO betekent  'het' maar wordt anders gebruikt. Bv. 'ik weet het niet' = 'no lo sé', 'lo mismo' = 'het zelfde', lo principal = het voornaamste.
Veel woorden eindigende op A zijn vrouwelijk maar je kan er geen regel van maken: el programa, (het programma) el idioma, (de taal) el taxista. (de taxichauffeur) Het laatste voorbeeld kan ook LA taxista zijn en het moge duidelijk zijn dat we dan met een vrouwelijke taxichauffeur te maken hebben.
Bijvoeglijke naamwoorden krijgen het geslacht van het naamwoord mee: Un buen chico = een aardige jongen. Una buena chica = een aardig meisje.

Studiemateriaal:

Over een taal valt zoveel te vertellen dat ik uiteraard nog een boek zou kunnen volschrijven. Dit hebben echter taalkundigen al voor me gedaan en veel beter dan ik het ooit zou kunnen. Ik heb het uiteraard over studieboeken. Wil je op den duur schriftelijk of mondeling met een Spanjaard hele gesprekken voeren over allerlei onderwerpen, ontkom je niet aan het doorspitten van studieboeken en voldoende praktijkervaring. Wil je echter ook niet tot de grote meute Nederlanders behoren die veelal niet verder komt dan 'por favor' en 'olé', is enige oefening via E-mail, een woordenboek en oren spitsen al voldoende om een Spanjaard te verrassen met een paar nuttige zinnen. Wil je meer? Dan zou je ook eens deze site kunnen bezoeken: 
http://www.leren.nl/rubriek/talen/spaans/

 

          
                     Plaats bij favorieten!  

Het vakantie-taalgidsje:

Heb jij in Spanje ook dat pocketwoordenboekje op zak? Dat boekje vol met zinnen die je ''iedere dag weer nodig hebt''? Zoals, ''Waar vind ik een kruier die mijn koffers kan dragen?''. ''Kunt U mij zeggen waar het dichtsbijzijnde abbatoir is?'' Goed, ik overdrijf maar tegen de tijd dat een ober je begrijpt met de hulp van dat boekje, is hij uit ongeduld al lang overgeschakeld op gebrekkig tot redelijk Engels, Duits of Frans. Wat heb je aan volzinnen wanneer je weet te zeggen: ''una caña por favor'', oftewel: ''een pilsje a.u.b''. Of na het eten wil je de rekening en je zegt: ''la cuenta por favor''. (de rekening a.u.b.) Wanneer je echt zou willen zeggen: ''Ober, ik hoop niet dat ik u ontrief maar zou u zo vriendelijk willen zijn om mij zo dadelijk in het voorbijgaan de rekening van de genuttigde spijzen en dranken te willen presenteren?'', ga dan toch maar op zoek naar een Spaanse familie die je een paar jaar in huis zou willen opnemen:-)

Werkwoorden:

Om een goed gesprek te voeren, dien je in iedere taal een voorraad werkwoorden op zak te hebben om het een en ander ''aan elkaar te plakken''. Dit aantal is veel kleiner dan menigeen denkt. Een leraar zei mij ooit dat je met 50 werkwoorden ieder gesprek onder controle zou hebben. Kijk b.v. eens hoeveel werkwoorden in bovenstaande tekst zijn gebruikt en hoe vaak daarin hetzelfde werkwoord voorkomt. Alleen al het werkwoord ''zijn'' komt zeer frequent voor. Tevens kunnen veel werkwoorden véél gemakkelijker en blijft het toch begrijpelijk.
Om perfect Spaans te spreken moet je minimaal de vervoegingen kennen. Perfect Spaans, moet dat direct? Welnee, dat zal zeker een Spánjaard nooit van je verlangen. Hij zal iedere zin op welk niveau zeer waarderen mits het begrijpelijk overkomt. ''Ik niet spreken goed Nederlands'' verstaat iedere Nederlander. Je snapt wat ik bedoel, nietwaar?

To be or to be, that's the question:

Het werkwoord ''zijn'' bezorgt de student Spaans nogal een 'hoofdpijn'. Het Spaans kent n.l. twee vormen, te weten ''ser'' en ''estar''. Beiden vertaald is het ''zijn'' maar wanneer is het nu ''ser'' en wanneer ''estar''? That's the question.
Eerst even de vervoegingen dan snap je de voorbeelden beter: ik ben = soy of estoy, jij bent = eres of estás, hij/zij/u is = es of está, wij zijn = somos of estamos, jullie zijn = sois of estáis, zij zijn = son of están. Voorbeeld van ''ser'': Ik ben Hollander = soy holandés. Voorbeeld van ''estar'': Ik ben hier = estoy aquí. Oftewel bij een algemeen feit of blijvende toestand gebruiken we ''ser'' en bij b.v. een plaatsbepaling of tijdelijke toestand wordt het ''estar''. Está enfermo = hij is ziek. Es masculino = het is mannelijk. Een complete uitleg zou nu veel te ver voeren maar dan weet je alvast dat dit fenomeen in het Spaans bestaat.

Tot slot .........

Ik hoop dat ik je interesse voor de taal of het leren van deze taal een beetje heb kunnen versterken. Ikzelf heb in elk geval ervaren dat je met kennis van hun taal bij Spanjaarden en Latijns Amerikanen deuren opent naar een wereld vol plezierige verassingen.

 

Klik op het logo om de site 'Spaans leren' van Hans Konings te bezoeken. Een aanrader!!

Muchos saludos, Don Esteban
 

Reactie? DON'S FORUM